Uitvoering opgeschort

Onlangs is besloten om de geplande uitvoeringen van het komische stuk “Alle ballen op Bertha” op te schorten tot nader orde.

In verband met mogelijke verspreiding van het Coronavirus achten we het niet verstandig de geplande uitvoeringen in november uit te voeren. Zodra de nieuwe data bekend zijn hoort u meer van ons.

We bekijken of we ons als theatergroep in de tussentijd op een andere – coronaverantwoorde – manier kunnen laten zien of horen.

Hopelijk weer tot snel.