Geschiedenis

Onderlinge Vriendschap 40 jaar

Na 40 jaar staat Onderlinge Vriendschap nog steeds op de planken!

Eigenlijk bestaat de toneelvereniging Onderlinge Vriendschap al veel langer. De huidige vereniging is namelijk een doorstart van de toneel vereniging Onderlinge Vriendschap die na de oorlog in 1946 ook al een heroprichting was. De kas werd door de geestelijk adviseur overgedragen aan de heer J. Prinssen. Deze vereniging heeft vele succesvolle jaren gekend. In de hele regio werden voorstellingen gegeven, ja zelfs tot in Nistelrode toe.

Een toneelstuk werd vaak meerdere malen gespeeld. Enkele goede voorbeelden hiervan zijn: “De Vrek”, “Maria Stuart”, “de heks van Haarlem”. Met deze voorstellingen werden volle zalen getrokken.

Toen echter in de jaren zestig de televisie steeds meer haar intrede deed en door de mobiliteit van de mensen, is ook de toneelvereniging “Onderlinge Vrienschap” een langzame dood gestorven. Wanroij had geen toneelvereniging meer. Na al die successen in het verleden van de toneelvereniging werd men zich toch bewust van de leegte die daar op toneelgebied volgde. Een gat in de geschiedenis dat best gevuld zou kunnen worden.

Door het enthousiasme van de Culturele Commissie van het Wanroijs Actie Comite  werd besloten hieraan de nodige aandacht te besteden. Tijdens een vergadering van het W.A.C. werd het idee geboren voor de oprichting van een eigen toneelvereniging. In oktober 1978 werd in het Wanroijs Nieuws een oproep geplaatst om de belangstelling te peilen voor een toneelvereniging.

Op 30 november daarop volgend “herbergde” zaal Bongers een dertigal belangstellenden. De heer Anton Meussen uit Mook sprak hen toe over het amateurtoneel in het algemeen en een mogelijke toekomst daarvan in Wanroij in het bijzonder. De aanwezigen werden hierdoor zodanig enthousiast dat nog diezelfde avvond een voorlopig bestuurd werd gekozen.

Natuurlijk moest de nieuwe vereniging een naam hebben. Diverse suggsties werden gedaan doch geen van de namen haalde het bij de naam  zoals Wanroij zich die zo goed herinnerde: “Onderlinge Vrienschap” .

Penningmeester Johan Prinssen was in zijn nopjes. Hij beheerde al tientallen jaren een bescheiden kapitaaltje van de vroegere vereniging, een restant van een succesvol toneelverleden. Onder applaus werd het geld in de kast gestort van de nog jonge vereniging.

Inmiddels zijn we al veertig jaar verder en is de vereniging ondanks zijn respectabele leeftijd  nog volop in leven. Wellicht mede dankzij de jeugdgroep die 2001 is opgericht.

De site wordt momenteel opnieuw opgezet. Binnenkort zult u meer over de geschiedenis van de afgelopen 40 jaar kunnen vinden in het archief. Zowel in tekst als qua foto’s.

Dit jubileumjaar gaan we er met zijn allen voor. Letterlijk, want we gaan voor het spektakelstuk “Eén voor allen en allen voor Eén”, oftewel “De drie musketiers”.

We zijn eind oktober 2017 gestart met een groot team van acteurs om in november 2018 een spektakelvoorstelling  op de planken te brengen.

De cast bestaat uit zo’n 25 spelers waaronder diverse (oud) jeugdspelers en oud-spelers waaronder ook één van de ereleden. Dit erelid is  samen met nog drie andere leden van de club  die vanaf het eerste uur van de heroprichting – nog steeds bij de vereniging zijn. Deze laatste zijn dus ook 40-jarige jubilarissen van de club.

Jeugdtoneel

Om de jeugd kennis te laten maken met het toneel, is in 2001 het jeugdtoneel opgericht. Dit initiatief is gestart omwille de jeugd enthousiast te maken voor het toneel en door te laten stromen naar het volwassenentoneel. Deze aanpak blijkt te werken, aangezien we al een aantal voormalige jeugdleden tot de vereniging mogen benoemen. Dit was dan ook de doelstelling tijdens het oprichten van het Jeugdtoneel.

Als initiatiefnemers Henk Nabuurs, Ria Klomp en Jeroen Verhoeven zijn we in 2001 begonnen met het uitnodigen van een groep, om wat simpele oefeningen te doen. Dit alles om de jeugd de belangrijkste aspecten van de toneelervaringen bij te brengen. Na een paar weken een aantal van deze elementaire oefeningen gedaan te hebben, kwam al snel de behoefte om een echt stuk ten tonele te brengen. In 2001 zijn we gestart met het instuderen van het stuk Hassie Ben Bassie. Dit was een hele opgave, aangezien we destijds met 21 jeugdleden naar een uitvoering werkten. Maar onder leiding van de toenmalige regisseur Jan van den Hoogen is alles tot een goed einde gebracht. Na deze ervaring was alles duidelijk: toneelvereniging Onderlinge Vriendschap is rijp voor een jeugdgroep!

Vanaf dit succes hebben we ieder jaar een fantastisch stuk ten tonele gebracht en zijn er meer en meer jeugdleden lid geworden van de vereniging. Zo hebben we jeugdleden uit Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en daarom kunnen we met enige trots zeggen dat we in de regio een uniek initiatief hebben genaamd het jeugdtoneel! En dat dit initiatief werkt is al duidelijk geworden, de doorstroming van het jeugdtoneel naar de volwassenen groep is al een feit!

Wanneer je geïnteresseerd bent voor de jeugdgroep, je in groep 8 van de basisschool zit of niet ouder dan 18 bent, kun je altijd contact opnemen met ons opnemen. Wanneer je 16 of ouder bent kun je natuurlijk ook altijd lid worden van de volwassenengroep!

De Jeugdgroep is momenteel niet actief. In verband met onvoldoende aanmeldingen en beschikbaarheid van leden die de Jeugdgroep kunnen begeleiden heeft de vereniging besloten een pauze in te lassen. Mocht je interesse hebben in Jeugdtoneel stuur dan een mail naar contact@onderlingevriendschap.nl . Bij voldoende aanmeldingen zal er een herstart worden georganiseerd.